Gratis verzending

boven € 50,00 naar Nederland en België

Veilig betalen

met iDEAL, Bancontact en meer..

Scherp geprijsd

voor goede kwaliteit

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Vink Behandeltafels u op het volgende:

Vink Behandeltafels is een drop shipment partij. Bestelt u een product op onze website, dan gaat u de koop aan met Enduring International B.V.

Voor de website www.vinkbehandeltafels.nl ('de website') wijst Enduring International u vervolgens op de volgende punten:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Enduring International B.V.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enduring International B.V.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Enduring International B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Enduring International B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen/actievoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en acties voortijdig te beëindigen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links op de website leiden naar websites buiten het domein van Enduring International B.V., welke geen eigendom zijn van Enduring International B.V.. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Enduring International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Enduring International B.V..

Enduring International B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.